Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

LELIFE Telecom & ICT
Nieuweweg-Noord, 314 B07
3905LX Veenendaal Nederland
T (031) 879-8534
E info@lelife.nl

Contactpersoon voor privacyzaken Michael Huiberts